OC2 – Oceans2Cross

Singlehanded non-stop around the world

‘One man can make a difference’ was het motto van Mark’s avontuur Oceans2Cross. Naast het behalen van een persoonlijk record wilde Mark zich inzetten voor oneMen. Een initiatief van MIVA dat zich inzet voor recht en welzijn van mensen in ontwikkelingslanden. Een enkel persoon kan het verschil maken in het leven van velen. Pioniers van oneMen zetten zich, vaak onder moeilijke omstandigheden, in voor hun idealen. Recht uit het hart en zonder pretenties.


Zo ook Mark tijdens Oceans2Cross. Inzet, doorzettingsvermogen en mankracht waren bepalend voor zijn succes. Slats vertrok op 18 september 2004, met zijn hond Sammy, vanuit Scheveningen en begon zijn wereldreis over de oceanen. Tijdens 27.000 zeemijlen ronde hij 3 kapen: Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin en Kaap Hoorn. Na 205 dagen kwam hij terug in Nederland en zette toen, voor de eerste keer sinds zijn vertrek, weer voet aan de wal.