Wat als je kinderkanker kunt voorkomen?

Updated: Jan 6

Dan ga je nog harder roeien! Onderstaand verhaal van Linda en Frank Weijers bezorgt kippenvel, maakt emotioneel en zorgt ervoor dat je doneert aan dit zo belangrijke onderzoek!


Anouk is 4,5 jaar oud als er bij haar een hersentumor wordt gevonden. Het leven van Linda en haar man Frank staat op zijn kop. Zij hebben de pech dat ze allebei een erfelijke afwijking hebben die ze hebben doorgegeven aan hun dochters Anouk en Manon, waardoor zij het CMMR-D syndroom hebben. Door dit syndroom repareert het eigen lichaam foutjes in het DNA niet zelf en is er een verhoogde kans op het krijgen van (meerdere vormen van) kanker. Ze ondergaat een zware operatie en veel behandelingen volgen. Ze verliest haar zicht, maar krabbelt weer op om vervolgens, drie jaar na haar eerste diagnose, gediagnostiseerd te worden met lymfeklierkanker. Ook hier volgen zware behandelingen. Op haar 10e wordt er opnieuw kanker vastgesteld: leukemie. Deze keer besloot het gezin dat kwaliteit van leven belangrijker was dan levensverlenging. Een onmogelijke beslissing, maar de juiste voor het gezin. Acht maanden na de diagnose overlijdt Anouk. Een dag na de verjaardag van Manon. En ook Manon blijft niet vrij van kanker. Maar ze zijn er vroeg bij omdat ze ieder half jaar een MRI-scan krijgt. Manon is inmiddels uitgegroeid tot een 17-jarige nuchtere en positieve jonge vrouw, die haar 'zwakte' omzet in een sterkte. Ze is vastbesloten om aan dit onderzoek naar het vaccin voor het CMMR-D syndroom mee te werken. Ze volgt daarnaast een opleiding tot medisch pedagogisch hulpverlener, zodat ze zich kan inzetten in ziekenhuizen om kinderen en gezinnen te helpen die hetzelfde meemaken als wat mijn gezin is overkomen.


Wil jij het volledige verhaal van Linda, Frank, Anouk en Manon lezen? Dat kan via deze link.

De Maarten van der Weijden Foundation zet zich in om een onderzoek te financieren naar een mogelijk vaccin tegen de kankercellen bij kinderen met CMMR-D.


In onderstaand filmpje wordt in begrijpelijke taal door de onderzoekers uitgelegd wat het onderzoek inhoudt.

Het CMMRD syndroom (Constitutional Mismatch Repair Deficiëntie). Mensen met CMMRD hebben een zeer hoog risico op het ontwikkelen van hersentumoren (vaak voor 10-jarige leeftijd), en tumoren van maag en darmen (vooral van de dikke darm, meestal tussen de 10 en 30 jaar oud). Verder is hun kans op bijvoorbeeld leukemie of Non-Hodgkin verhoogd (vaak voor 10-jarige leeftijd). En hebben ze een verhoogde kans op andere vormen van kanker. De tumoren kunnen op jongere leeftijd ontstaan. Soms heeft iemand meerdere tumoren tegelijk.Lees hier meer informatie over het onderzoek. [bron www.erfelijkheid.nl]


We hebben nu ruim € 19.500 ingezameld, maar om dit belangrijke onderzoek te kunnen laten starten moeten we in totaal € 65.000 inzamelen. Help je mee?

Doneren kan via deze link. Alvast enorm bedankt!

In dit filmpje legt Maarten uit hoe de foundation tot een keuze voor een project, in dit geval het onderzoek naar een vaccin om kanker te voorkomen bij kinderen met het CMMR-D syndroom.


English:


What if you can prevent children's cancer?


Then you row even harder! The following story by Linda and Frank Weijers gives you goosebumps, makes you emotional and makes you want to donate to this very important research!


Anouk is 4.5 years old when a brain tumor is found. Linda and her husband Frank's lives are turned upside down. They are unfortunate that they both have a hereditary abnormality that they passed on to their daughters Anouk and Manon, which causes them to have CMMR-D syndrome. Because of this syndrome, the body does not repair errors in the DNA itself and there is an increased risk of developing (multiple forms of) cancer. She undergoes major surgery and many heavy treatments follow. She loses her vision, but gets back on track to be diagnosed with lymph node cancer three years after her initial diagnosis. Heavy treatments follow here too. At the age of 10, cancer is diagnosed again: leukemia. This time, the family decided that quality of life was more important than life extension. An impossible decision, but the right one for the family. Anouk dies eight months after her diagnoses. One day after Manon's birthday. And Manon does not remain cancer-free either. But they are early because she gets an MRI scan every six months. Manon has since grown into a 17-year-old down to earth and positive young woman, who turns her 'weakness' into a strength. She is determined to participate in this research on the vaccine for CMMR-D syndrome. And she is educated to be a medical pedagogical counselor so that she can work in hospitals to help children and families who are going through the same things that happened to my family.

Manon at age 17 with her mother and father.


CMMR-D is short for Constitutional Mismatch Repair Deficiency. People with CMMR-D have a very high risk of developing brain tumors (often before age 10), and tumors of the stomach and intestines (especially of the colon, usually between the ages of 10 and 30). Furthermore, their risk of for example leukemia or Non-Hodgkin is increased (often before the age of 10). And they have an increased risk of other cancers. The tumors can develop at a younger age. Sometimes someone has several tumors at the same time and often more children in the same family will get cancer. [source: www.erfelijkheid.nl]


The Maarten van der Weijden Foundation is committed to funding a study into a possible vaccine against cancer cells in children with CMMR-D.


We have now raised more than € 19,500, but in order to start this important children's cancer research, we need to raise a total of € 65,000. Will you please help us?

You can donate via this link. Thanks a lot in advance!

79 views0 comments

Recent Posts

See All